Inga varor i bokningen

Hyrförsäkring

Du är alltid försäkrad hos oss!

Hyrförsäkringen som vi erbjuder i samarbete med Svedea Special försäkringar omfattar plötsligt och oförutsedda händelser kommande utifrån på din arbetsplats såsom inbrott, brand och vattenskador. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling. 

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldberärlighet, samt förhållanden i övrigt. detta skall framgå av en polisrapport. vid skada eller stöld kontakta oss här på G1 Maskinuthyrning.

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras. Om ni inte vill att försäkringen skall gälla er måste ni meddela detta innan vi registrerar hyresorden. premien är endast 5% av hyreskostnaden och självrisken 3000:- exkl moms per hyrestillfälle. dock max 50% av maskinens nyanskaffningspris. 

Skyddskrav

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder. rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en vertygsbod med ordentligt lås, exempelvis hänglås i låsklass 3 eller 4

För motordrivna fordon

När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. föremål till exempel skopa, rivare, skärare, gafflar, kranar som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring.

Förvara aldrig egendom över natten på släpvagn.

Senaste nytt

Läs fler nyheter »

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.